DK Ateliér

architektonická & projekčná kancelária

Sme komplexná architektonická a projekčná kancelária s dlhoročnou praxou a bohatým portfóliom prác.

01

zoznámte sa s nami

Profil kancelárie

Sme tím ľudí, kde každý člen vyniká v niečom inom a iba vďaka úzkej spolupráci všetkých ľudí v tíme sa nám darí navrhovať pre vás dokonalý domov a nadčasovú architektúru.

Každú zákazku začíname navrhovať s vedomím, že chceme:

 • vytvoriť dokonalý priesečník medzi estetickou krásou a praktickým užívaním,
 • zlepšovať kvalitu služieb poskytovaných v architektúre a stavebníctve,
 • presadzovať slušné chovanie a spoľahlivosť na trhu,
 • vzdelávať laickú verejnosť a budovať v nej lásku k architektúre
 • a neustále sa vzdelávať a zlepšovať.

02

činnosti

Ponuka služieb

Projektová príprava

 • architektonické, zastavovacie a objemové štúdie
 • odborná spolupráca pri spracovaní investičných zámerov, technické a ekonomické analýzy investičných zámerov, projektov a realizácií
 • kompletná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizáciu stavieb
 • spracovanie rozpočtov
 • architektonicko – výtvarné návrhy, 3D fotorealistické vizualizácie

Spolupráca architekta

 • odborná spolupráca pri výbere vhodného územia pre výstavbu
 • zabezpečenie vydania základných architektonických podmienok pre výstavbu vo vybranom území od orgánov štátnej správy
 • odborná spolupráca pri realizácii stavieb
 • autorský dozor počas realizácie stavieb

Inžinierska činnosť

 • zabezpečenie vstupných podmienok pre lokalizáciu stavby
 • zabezpečenie všetkých potrebných výskumov, prieskumov a meraní, príprava územia stavby
 • inžinierska činnosť pre zabezpečenie územného rozhodnutia, stavebného povolenia
 • odborná spolupráca pri výbere zhotoviteľa stavby a interiérov
 • odborný stavebný dozor počas realizácie stavby v zmysle Stavebného zákona
 • koordinácia pri príprave a realizácii medzi jednotlivými subdodávateľmi, odborné konzultácie

03

SoFTWARE

Naša výbava

 • Software, ktorý každodenne používame.
  • REVIT – BIM stavebný software pre architektov
  • AutoCAD – stavebný software pre architektov
  • Enscape – animačný a vizualizačný software
  • Graitec Advance Design – statický software pre analýzu a posúdenie statiky konštrukcií
  • CADKON RCD – systémová nadstavba pre tvorbu výkresov výstuže železobetónových konštrukcií
  • BETONexpress – statický software pre navrhovanie rôznych typov betónových konštrukcií
  • WOODexpress – statický software pre navrhovanie drevených konštrukcií a striech
  • Energie a teplo – výpočet tepelných strát a PENB

150

+

referencie

Zrealizovaných projektov

Špecializáciou nášho ateliéru sú moderné domy a rekreačné chaty. V portfóliu nájdete prevažne individuálne štúdie moderných rodinných domov a rekreačných chát, ale aj priemyselné objekty, objekty na bývanie a polyfunkčné stavby. Nebojíme sa odvážnych návrhov, ktoré však majú dušu a zmysel.

spojte sa s nami

Kontaktujte nás

Ing. Radovan MIKULÁŠ
Konateľ spoločnosti
Projekt manažér
Autorizovaný stavebný inžinier
4957 * A1

Ing. Andrej ČAJKA
Statika
Autorizovaný stavebný inžinier
4936 * SP * I3

Ing. Oľga MIKULÁŠOVÁ
Špecialista požiarnej ochrany
Registračné číslo 5 – 122
Projektant ateliéru

Ing. Milan MIKULÁŠ
Projektant ateliéru, ZTI

zoznámte sa s nami

Profil kancelárie

Naša kancelária úzko spolupracuje so stavebnými spoločnosťami zaoberajúcimi sa výstavbou drevených konštrukcií, drevostavieb a montovaných stavieb na báze dreva a europanelov, drevodomov a konštrukcií z lepeného dreva.

Vzhľadom na úzku spoluprácu s drevospracujúcimi spoločnosťami sa svojou činnosťou zameriavame na návrhy drevených konštrukcií (zrubových, rámových, skladaných, lepených a i.). Pripravujeme architektonické návrhy, dokumentáciu pre stavebné povolenie ako aj výrobnú dokumentáciu drevených konštrukcií a stavieb.

02